• Fándlyho 50/1, Častá, 900 89, SK
 • +421 907 728 456

Služby

Služby

Spoločnosť CROSSING, s.r.o. poskytuje pre svojich zákazníkov a obchodných partnerov komplexné služby :

 • Technické poradenstvo
 • Projekčná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Dodávka a realizácia drobných stavieb
 • Záručný a pozáručný servis
 • Predaj dopravných prvkov a zariadení

v oblasti pre :

 • bezpečné priechody pre chodcov
 • nasvietenie priechodov pre chodcov svietidlom s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou
 • riadenie dopravy cestnou svetelnou signalizáciou
 • detské ihriská
 • vodiace LED svetlá v tuneloch, podjazdoch a priemyselných zónach

Ukážky prác

Top