• Fándlyho 50/1, Častá, 900 89, SK
  • +421 907 728 456

CROSSING


BEZPEČNÝ PRIECHOD PRE CHODCOV

Na priechode a v jeho okolí nie je chodec

Výstražné svetlá sú neaktívne - NEBLIKAJÚ

Na priechode a v jeho okolí je chodec

Výstražné svetlá sú aktívne - BLIKAJÚ

Technológia bezpečného priechodu pre chodcov zabezpečuje zvýraznenie
priechodu pre chodcov, ako aj samotného chodca na priechode a v jeho blízkosti.

Spoločnosť CROSSING, s.r.o. bola založená na základe požiadaviek trhu a vízie jej zakladateľa chrániť chodcov a deti na našich cestách.

 

Činnosť a zameranie spoločnosti :

  • vývoj a výroba riadiacich jednotiek RIP
  • poradenstvo
  • projekčná činnosť
  • príprava a realizácia dopravných stavieb
  • záručný a pozáručný servis

Cieľ zakladateľa spoločnosti : Presadiť modulárny projekt „Bezpečný priechod“ na našich cestách v meste, i v obci.

Myšlienka a pojem „Bezpečný priechod pre chodcov“ vznikla v roku 2008, keď terajšieho majiteľa spoločnosti CROSSING, s.r.o. oslovili zástupcovia rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v meste Levoča. Požiadali ho o pomoc. O akú pomoc?

Jej klienti mali pred sebou veľkú prekážku v podobe prejdenia cez hlavnú komunikáciu po neoznačenom priechode pre chodcov.

Od tej doby myšlienka ochrany chodcov na cestách prešla dlhou trasou. Od presviedčania štátnych inštitúcii, projektantov až k samotnej realizácii. Projekt „Bezpečný priechod“ sa dnes udomácňuje na našich cestách. Naša spoločnosť však nespí. Ide ďalej. Pokračuje vo vývoji, projektovaní a realizácii zavádzania nových prvkov pre zvýšenie ochrany chodcov na cestách.

Naša ponuka dopravných prvkov a zariadení pomáhajúcich znížiť rýchlosť vozidiel a zvýšiť bezpečnosť chodcov vo Vašom meste, či obci

Bezpečné priechody pre chodcov

Dopravné návestidlá (semafor)

Dopravné prvky

Výstražné LED svetlá

Svojim portfóliom a zameraním oslovujeme mestá a obce,
správcov komunikácií SSC, NDS, RC,
výrobné a priemyselné podniky.

… naša činnosť v teréne

Cestná svetelná signalizácia

Priechody pre chodcov

Dopravné prvky a zariadenia

Osvetlenie v tuneloch a podjazdoch

Vyberte si z našej ponuky služieb v oblasti poradenstva, projekcie, prípravy a realizácie dopravných stavieb, záručného a pozáručného servisu.

Vstúpte

Výstražné svetlá bezpečného priechodu sa stanú aktívne, keď sa chodec priblíži k priechodu.

Top