• Fándlyho 50/1, Častá, 900 89, SK
  • +421 907 728 456

Bezpečný priechod pre chodcov

Bezpečné priechody pre chodcov

Technológia bezpečných priechodov pre chodcov zabezpečuje :

  • nasvietenie priechodu pre chodcov v nočných hodinách
  • zvýraznenie priechodu pre chodcov LED svetlami reagujúcich na pohyb chodca pred priechodom a v jeho blízkosti počas 24 hodín denne

Cieľom technológie bezpečného priechodu pre chodcov je včas upozorniť vodiča na aktuálne nebezpečenstvo stretu s chodcom a zároveň psychologicky pôsobiť na vodičovu pozornosť. Výstražné signalizačné zariadenia na báze LED technológii sa na priechode aktivujú (blikajú) ak sa chodec nachádza v tesnej blízkosti priechodu. Ak sa chodec na priechode a v jeho blízkosti nenachádza sú výstražné signalizačné zariadenia pasívne (vo vypnutom stave) a vodiča neupozorňujú blikaním.

Bezpečný priechod je modulárny, navrhuje sa na základe konkrétnych dopravno inžinierskych poznatkov o danom priechode. Skladá sa z týchto hlavných častí:

  • riadiaca jednotka RIP04 s detekciou prítomnosti chodca
  • dopravná značka zo sady CROSSING
  • dopravné gombíky zo sady CROSSING
  • asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov zo sady LED CROSSING II/xx

Výstražné svetlá sa stanú aktívne, keď sa chodec priblíži k bezpečnému priechodu pre chodcov.

Top