crossing

Dopravná značka zo sady CROSSING

( staré označenie viaCROSSFLASH )

Dopravná značka IP6 zo sady CROSSING je dopravné zariadenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov. Pozostáva z dopravnej značky IP6 „Priechod pre chodcov“, ktorá je doplnená o dvojicu výstražných LED svetiel s modulom blikača. Modul blikača zabezpečuje napájanie, striedavé blikanie dvojice LED svetiel a monitorovanie napájacieho napätia od okolitého osvetlenia. Monitoring okolitého osvetlenia zabezpečuje zníženie jasu vyžarovaného svetla za tmy.

 

Dopravná značka IP6 zo sady CROSSING sa odporúča použiť na :

 • zle viditeľné priechody pre chodcov vyžadujúce ich zvýraznenie
 • nebezpečné a kolízne priechody pre chodcov
 • frekventované priechody bez cestnej svetelnej signalizácie ( semaforov )
 • priechody pre chodcov v blízkosti škôl, nemocníc alebo zastávok autobusov
 • možnosť použitia pre zvýraznenie iných symbolov zvislých dopravných značiek

 

Prínos :

 • zvýraznenie zvislého dopravného značenia
 • zvýšenie ochrany chodca na priechodoch pre chodcov
 • predchádzanie smrteľným a ťažkým úrazom, ktoré sú spôsobené pri kolízii chodca s motorovým vozidlom
 • ochrana detí v blízkosti škôl a školských zariadení
 • doporučená kombinácia s dopravným gombíkom zo sady CROSSING a riadiacou jednotkou RIP04 s detekciou prítomnosti chodca

 

Dodávané varianty :

 • DZ IP6 zo sady CROSSING 500 x 500
 • DZ IP6 zo sady CROSSING 750 x 750
 • DZ IP6 FLUO zo sady CROSSING 500 x 500

 

Parametre :

 • dopravná značka IP6 na Zn. podklade
 • rozmer symbolu v prevedení 500 x 500 mm resp. zväčšený 750 x 750 mm
 • priemer paraboly LED svetla 180 mm
 • napájanie modulu blikača 11 – 27 V DC
 • pracovný prúd max. 2 A trvalo pre každý kanál, bez vstavanej poistky
 • módy činnosti: blikanie súfázne alebo protifázne
 • automatický režim 50 % výkonu po zotmení
 • frekvencia blikania svetla 1 Hz v pomere 1 : 1