• Fándlyho 50/1, Častá, 900 89, SK
  • +421 907 728 456

Orientačné vozovkové osvetlenie

Orientačné ( vodiace ) vozovkové osvetlenie

Optimálna podpora pre vodiča pri prechode zo svetla do tmy má indikácia jazdných pruhov pomocou svetelných prvkov na báze LED techniky.

Hlavné problémy pri doterajších systémoch sa vyskytujú pri káblovaní a pripájaní LED prvkov. Na elektro – mechanické spoje vplývajú nepriaznivé podmienky tunela v súčinnosti s vysokou vlhkosťou a chemickými agresormi.

Z tohoto dôvodu bol vyvinutý systém bezkontaktného elektrického prenosu energie vo forme induktívneho napájania s permanentným prenosom riadiacich signálov.

 

Technický popis:

Systém IHP pracuje s riadiacou jednotkou – zdrojom a sériovo zapojeným úsekovo kompenzovaným dvojlinkovým káblom. V kábli sa prenáša napájanie prvkov pri frekvencii 38,5 kHz pri maximálnom prúde 5A. V pozícii inštalovaného prvku sa dvojlinkový kábel rozdeľuje na dve samostatné linky prostredníctvom vloženej cievky, ktorá vykonáva funkciu rezonančného obvodu s definovanou frekvenciou. Vďaka tomu je možné, že LED prvky môžu byť napájané elektrickou energiou a potrebnými riadiacimi signálmi aj pri vzdialenosti 40 mm cievky od LED prvku.

Top