crossing

Riadiaca jednotka Karson

Riadiaca jednotka Karson

( nástupca riadiacej jednotky viaCROSSFLASH )

Elektronika napájania a riadenia výstražných LED prvkov na priechode pre chodcov, doplnená o detekčné zariadenie, ktoré uvedie výstražné svetlo do stavu blikania v prítomnosti pohybu chodca v blízkosti priechodu. V prípade neprítomnosti chodca, detekčné zariadenie vypne režim blikania a výstražný „aktívny“ prvok sa zmení na „pasívny“. Týmto zariadením sa zabraňuje návyku vodiča na permanentné blikanie výstražného svetla, ktoré bliká aj počas neprítomnosti chodcov.

Prenos riadiacich signálov na riadiacu jednotku na protiľahlej strane vozovky zabezpečuje riadiaca jednotka pomocou modulu RF synchronizácie. Odpadá tým pokládka riadiaceho kábla pod resp. v telese vozovky.

Systém detekcie pohybu chodca pred priechodom pre chodcov pracuje na základe získaných vedeckých poznatkov, ktoré sa opierajú o najnovšie psychologické zistenia a dlhodobé odborné štúdie. Výskumy dokazujú, že vodiči sa stávajú menej pozorní pri priechodoch, na ktorých blikajú LED aktívne svetlá permanentne aj v prípadoch, že sa na nich nenachádza žiaden chodec.

 

Elektronika napájania riadiacej jednotky Karsonje dodávaná vo variantoch :

 • elektronika napájania bez zálohovaného zdroja – používa sa na miestach, kde je prítomný trvalý zdroj 230V AC
 • elektronika napájania so zálohovaným zdrojom – používa sa na miestach, kde nie je prítomný trvalý zdroj 230V AC napr. verejné osvetlenie obce či mesta
 • fotovoltaický napájací systém – používa sa na miestach, bez možnosti napájania týchto zariadení z elektrickej siete

 

Funkčné požiadavky na riadiacu jednotku :

 • vyhodnocovanie funkčnosti elektroniky detekčného zariadenia prítomnosti chodca, v prípade poruchy nutný prechod do bezpečnej poruchy t.j. zabezpečenie trvalého blikania výstražných prvkov
 • plynule nastavenie času blikania výstražných LED prvkov v krokoch po 1s v rozsahu 0-255s – plynulé predlžovanie času blikania výstražných LED prvkov v prípade nedávania prednosti chodcom
 • možnosť bezkáblového prepojenia prenosného počítača s elektronikou RIP04 pre nastavenie prevádzkových parametrov funkčnosti priechodu pre chodcov prostredníctvom bluetooth

 

Poznámka :

Detekčné zariadenie prítomnosti chodca na princípe senzora prítomnosti chodca je v praxi často využívané. Má však jednu nevýhodu: vplyvom prúdiaceho vzduchu, alebo prejazdom rozmernejšieho vozidla môže nastať falošné vybavenie senzora. Falošné vybavenie je možné eliminovať vhodným výberom a nastavením senzora. Je preto nutné osloviť firmu, ktorá má s uvedenou technológiou praktické skúsenosti podložené referenciami inštalácií.

crossing

Dopravná značka zo sady CROSSING

Dopravná značka zo sady CROSSING

( staré označenie viaCROSSFLASH )

Dopravná značka IP6 zo sady CROSSING je dopravné zariadenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov. Pozostáva z dopravnej značky IP6 „Priechod pre chodcov“, ktorá je doplnená o dvojicu výstražných LED svetiel s modulom blikača. Modul blikača zabezpečuje napájanie, striedavé blikanie dvojice LED svetiel a monitorovanie napájacieho napätia od okolitého osvetlenia. Monitoring okolitého osvetlenia zabezpečuje zníženie jasu vyžarovaného svetla za tmy.

 

Dopravná značka IP6 zo sady CROSSING sa odporúča použiť na :

 • zle viditeľné priechody pre chodcov vyžadujúce ich zvýraznenie
 • nebezpečné a kolízne priechody pre chodcov
 • frekventované priechody bez cestnej svetelnej signalizácie ( semaforov )
 • priechody pre chodcov v blízkosti škôl, nemocníc alebo zastávok autobusov
 • možnosť použitia pre zvýraznenie iných symbolov zvislých dopravných značiek

 

Prínos :

 • zvýraznenie zvislého dopravného značenia
 • zvýšenie ochrany chodca na priechodoch pre chodcov
 • predchádzanie smrteľným a ťažkým úrazom, ktoré sú spôsobené pri kolízii chodca s motorovým vozidlom
 • ochrana detí v blízkosti škôl a školských zariadení
 • doporučená kombinácia s dopravným gombíkom zo sady CROSSING a riadiacou jednotkou RIP04 s detekciou prítomnosti chodca

 

Dodávané varianty :

 • DZ IP6 zo sady CROSSING 500 x 500
 • DZ IP6 zo sady CROSSING 750 x 750
 • DZ IP6 FLUO zo sady CROSSING 500 x 500

 

Parametre :

 • dopravná značka IP6 na Zn. podklade
 • rozmer symbolu v prevedení 500 x 500 mm resp. zväčšený 750 x 750 mm
 • priemer paraboly LED svetla 180 mm
 • napájanie modulu blikača 11 – 27 V DC
 • pracovný prúd max. 2 A trvalo pre každý kanál, bez vstavanej poistky
 • módy činnosti: blikanie súfázne alebo protifázne
 • automatický režim 50 % výkonu po zotmení
 • frekvencia blikania svetla 1 Hz v pomere 1 : 1
crossing

Dopravný gombík zo sady CROSSING

Dopravný gombík zo sady CROSSING

Výstražné LED prvky zapustené priamo vo vozovke, kolmo na smer jazdy v priestore pred priechodom pre chodcov. LED prvky vyžarujú biele plazivé svetlo, ktoré prúdi na povrch vozovky a jednoznačne vymedzuje priestor priechodu aj za zlej viditeľnosti. Dopravné gombíky pozostávajú z dvoch hlavných časti. Spodná časť poskytuje kotvenie gombíka vo vozovke. Elektrické komponenty a LEDky sú vkladané do vode odolnej vrchnej časti. Týmto spôsobom fixácie dopravného gombíka môže byť svetlo LEDky presne nastavené a natočené do požadovaného smeru jazdy vozidla. Káblové spojenie jednotlivých modulov je vedené v drážke vozovky a znovu zaliate asfaltovou zálievkou.

 

Dopravný gombík zo sady CROSSING sa odporúča použiť na :

 • zle viditeľné priechody pre chodcov vyžadujúce ich zvýraznenie
 • nebezpečné a kolízne priechody pre chodcov
 • frekventované priechody bez cestnej svetelnej signalizácie (semaforov)
 • priechody pre chodcov v blízkosti škôl, nemocníc alebo zastávok autobusov
 • zvýraznenie STOP čiary pred priechodom
 • zvýraznenie vodorovných čiar v strede alebo na okraji vozovky
 • v priemyselných parkoch navádzanie TIR do cieľa vykládky

 

Prínos :

 • prvok je navrhnutý za účelom zníženia rýchlosti blížiacich sa motorových vozidiel a zvýšenia ich ochoty zastaviť pred priechodom
 • ochrana chodcov
 • netvorí prekážku snežným pluhom s kovovou radlicou
 • doporučená kombinácia s dopravnou značkou zo sady CROSSING a riadiacou jednotkou RIP04 s detekciou prítomnosti chodca

 

Parametre :

 • rozmery LED gombíka ø130mm x 60mm
 • hmotnosť 1.7 kg
 • výška nad povrchom vozovky max. 3 mm
 • odolnosť puzdra do 25 ton
 • napájanie 12 – 24V DC
 • krytie IP 68
 • svetelný zdroj obojstranné 2 x 6 LED, minimálne 6 LED na jednu stranu
 • farba svetla biela, červená, žltá
 • inštalačné teleso LED gombíka zliatina hliníka